Contact Us Click
#การเลือกนิทานให้สมวัย

July 02, 2020

การเลือกนิทานให้สมวัย

#การเลือกนิทานให้สมวัย
ส่วนหนึ่งของการทำให้ลูกรักการอ่านคือ  "การเลือกหนังสือให้เหมาะกับวัย"

วันนี้มีวิธีการเลือกหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก

#เลือกหนังสือน้อยๆเด็กเรียนรู้จากภาพ ง่ายกว่าตัวหนังสือ

#ภาพจริง ภาพหรือรูปที่เป็นของจริงจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าภาพลายเส้น

#สีสันสดใส สีที่สดใสจะช่วยดึงดูดให้เด็กหันมาสนใจและให้เวลากับการเล่านิทานของคุณพ่อคุณแม่ได้นานขึ้น

#เด็กมีส่วนร่วมได้ข้อนี้จะช่วยเพิ่มปฎิสัมพันธ์ เพิ่มอรรถรสในการอ่าน และกระตุ้นพัฒนาการทางด้านภาษาได้ดีมากๆ  การตั้งคำถามให้เด็กตอบการเชื่อมโยงเนื้อเรืองกับชีวิตประจำวันการได้ได้หยิบ จับ สัมผัส ดึง เปิด จะช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดีทีเดียว ข้อสุดท้ายขอเคล็ดลับในการเล่านิทานคือ

#เสียงเล็กเสียน้อยของพ่อแม่เสียงเหล่านี้หละค่ะ ที่จะช่วยทำให้จิตนาการของเด็กไปได้ไกลกว่าที่เราคิดไว้มากมาย ลองดูนะคะ

เล่าให้ติด เล่าให้มัน เล่าให้ได้ใจ

#BangkokNannyCenter

More Blog & New