การเลี้ยงและดูแลเด็กด้วยความรัก ความอบอุ่น และความปลอดภัย เราต้องยอมรับว่า การดูแลเด็กในยุคสมัยนี้แตกต่างไปจากยุคของรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเราอย่างมาก การดูแลเด็กในปัจจุบัน จึงมิใช่เป็นเพียงการดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป เช่น อาบน้ำ ป้อนข้าว หรือกล่อมนอนเท่านั้น ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีดูแล และกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆ ให้เข้ากับสังคมยุคปัจจุบัน และทักษะที่สำคัญสำหรับเด็กในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งควรต้องรู้และปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี​​

 

- บริการของเรา -

 

 SERVICES

>>> พี่เลี้ยงเด็กของเรา

 

- บริการของเรา -

เป้าหมายของการอบรม​​

สิ่งที่เราให้ความสำคัญอันดับแรก คือ​​

บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์​,การดูแลเด็ก,การดูแลเด็กทารก,วิธีเลี้ยงเด็ก,เลี้ยงเด็กแรกเกิด,พี่เลี้ยงเด็ก
บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์​,การดูแลเด็ก,การดูแลเด็กทารก,วิธีเลี้ยงเด็ก,เลี้ยงเด็กแรกเกิด,พี่เลี้ยงเด็ก

1. เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของตนในฐานะผู้ดูแลเด็ก

2. เพื่อให้รู้จักวิธีปฏิบัติ เสมือนเด็กเป็นบุคคลที่มีคุณค่า

3. เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กรู้จักวิธีการดูแลเด็กอย่างถูกวิธี

4. เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กสามารถจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย

5. เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กรู้จักแยกแยะระหว่าง “ธรรมชาติของเด็ก” กับ “ปัญหาพฤติกรรม”

ให้บริการผู้ดูแลเด็ก (Nanny Service)

จัดหาพี่เลี้ยงเด็ก,หาพี่เลี้ยงให้ลูก,หาพี่เลี้ยงให้ลูก,จ้างพี่เลี้ยงเด็ก

สิ่งที่เราให้ความสำคัญอันดับแรกที่บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ คือ การเลี้ยงและดูแลเด็กด้วยความรัก ความอบอุ่น และความปลอดภัย จากความเชื่อที่ว่า พี่เลี้ยงเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดและทัศนคติของเด็กมาก ขั้นตอนการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กจึงไม่ใช่เพียงประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กของพี่เลี้ยงเท่านั้น แต่เราจะให้ความสำคัญกับทัศนคติและธรรมชาตินิสัยของบุคคลที่จะทำงานเป็นพี่เลี้ยงกับเราด้วย โดยบุคคลที่มีความเหมาะสมจะเป็นพี่เลี้ยงเด็ก นอกจากจะต้องมีความรักความอบอุ่นโดยธรรมชาติของนิสัยตนแล้ว ยังจะต้องรู้จักคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานบริการพี่เลี้ยงเด็กอีกด้วย

พี่เลี้ยงเด็กทุกคน จะได้รับการฝึกอบรมทั้งทางด้านทักษะการดูแล กิจวัตรประจำวันของเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี หรือแม้แต่การดูแลจัดการกับความเครียดของพี่เลี้ยงเอง ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากงานหรือพฤติกรรมตามธรรมชาติของเด็กแต่ละคน

>>>  หน้าที่ความรับผิดชอบของพี่เลี้ยงเด็ก มีอะไรบ้าง

พี่เลี้ยงมีหน้าที่หลัก 4 ข้อ คือ

1.ดูแลความปลอดภัยของน้อง

2.ดูแลกิจวัตรประจำวันของน้อง

3.ส่งเสริมพัฒนาการของน้องให้เหมาะสมกับวัย

4.ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี และหยุดพฤติกรรมไม่เหมาะสม

กิจวัตรประจำวันต่างๆ ของน้อง ได้แก่

- เตรียมอาหาร นม และของว่าง

- อาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกายส่วนต่างๆ จัดเตรียมเสื้อผ้า แต่งตัว

- ดูแลทำความสะอาดห้องนอนและบริเวณที่เล่นของน้อง

- ดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้า ขวดนม จานชาม เครื่องใช้และของเล่นของน้อง

- เล่านิทาน อ่านหนังสือ สอนน้องทำการบ้าน

- จัดหากิจกรรมสันทนาการให้เหมาะสมกับวัยและความสนใจของน้อง

- ดูแลความปลอดภัยของน้องตลอดเวลาที่อยู่กับพี่เลี้ยง

- ช่วยเหลืองานบ้านที่เกี่ยวข้องกับน้อง

 

>>>  อัตราค่าบริการ 

อัตราค่าบริการของพนักงานพี่เลี้ยง  จะขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน วุฒิการศึกษา และทัศนคติ/อุปนิสัยส่วนตัวของพนักงาน​

แบบเต็มเวลา (Live-in) พักอาศัยกับผู้ว่าจ้าง​

-  เงินเดือน​

-  ค่าล่วงเวลา (OT)

-  เวลาทำงาน

-  ค่าอาหาร

-  วันหยุด

18,000 – 25,000 บาท

800 – 1,500 บาท ต่อวัน

24 ชั่วโมง

150 บาท/วัน 

สัปดาห์ๆ ละ 1 วัน, นักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี

แบบไปกลับ (Live-out)​

-  เงินเดือน​

-  ค่าล่วงเวลา (OT)

-  เวลาทำงาน

 

-  ค่าอาหาร

-  วันหยุด

 

-  ค่าเดินทาง

15,000 – 18,000 บาท

800 – 1,500 บาท ต่อวัน

ทำ จ-ศ. วันละ 12 ชั่วโมง/วัน

ทำ จ-ส. วันละ 10 ชั่วโมง/วัน

50 บาท/วัน 

สัปดาห์ๆ ละ 1-2 วัน, นักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี

ไป-กลับ(ตามจริง) 

หลักสูตรอบรมการดูแลเด็กสำหรับผู้ดูแลเด็ก (Childcare Program)​

หลักสูตรอบรมการดูแลเด็กสำหรับผู้ดูแลเด็ก (Childcare Program)​

1.หัวข้อการดูแลเด็กทั่วไป

2.หัวข้อโภชนาการสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย

3.หัวข้อพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย

4.หัวข้อพฤติกรรมและจิตวิทยาในเด็ก

5.หัวข้อการปฐมพยาบาลและดูแลเด็กป่วยเบื้องต้น (First Aid & CPR)

 

การจัดอบรม : เปิดเดือนเว้นเดือน มี 2 รอบ รอบวันเสาร์ 3 วัน รอบวันธรรมดา 3 วัน

ราคา : สมัครเต็มคอร์ส 5,500 บาท แยกหัวข้อๆ วันละ 1,700 บาท

เวลา : 09.00-16.00 น.

สถานที่ : ศูนย์ฝึกอบรมบางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์

การเดินทาง : 

1. เส้นสุขุมวิท นั่ง BTS ลงสถานีอุดมสุข(สุขุมวิท 103) ลงฝั่งซ้ายมือ (ประตู 3)—->นั่งรถสองแถวหรือรถตู้สายที่จะไปประเวศ/สวนหลวง ร.9 

2. เส้นศรีนครินทร์ นั่งรถลงที่ซีคอนสแควร์—–>นั่งรถสองแถวสายที่ไปสวนหลวง ร.9/ประเวศ——>ลงรถที่ซอยเฉลิมพระเกียรติ 31 (ประมาณ 10 นาทีจากซีคอน)——>Bangkok Nanny Center อยู่ฝั่งตรงข้ามซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 31 หมู่บ้าน Plus City Park(หลังที่ 4 ซ้ายมือค่ะ)

 

หลักสูตรอบรมสำหรับคุณพ่อคุณแม่​ (Private course)​​

หลักสูตรอบรมสำหรับคุณพ่อคุณแม่​ (Private course)​​

- เลี้ยงลูกไม่ได้ดั่งใจ...ทำอย่างไรดี

- การเลี้ยงลูกเชิงบวก

- หลักสูตรการนวดให้กับลูกน้อย (Baby Spa Training)

- เลี้ยงลูกอย่างไร...ให้ได้ทุนการศึกษา

- ห้องเรียนพ่อแม่ จ.เชียงราย โดย คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

- คอร์สสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

- พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก

หลักสูตรอบรมผู้ดูแลเด็กสำหรับโรงเรียนและองค์กร (In-house Training)​

หลักสูตรอบรมผู้ดูแลเด็กสำหรับโรงเรียนและองค์กร (In-house Training)​

หลักสูตร Childcare program for Nannies

1.หัวข้อการดูแลเด็กทั่วไป

2.หัวข้อพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย

3.หัวข้อพฤติกรรมและจิตวิทยาในเด็ก

4.หัวข้อการปฐมพยาบาลและดูแลเด็กป่วยเบื้องต้น (First Aid & CPR)

การจัดอบรม : วัน/เวลาขึ้นอยู่กับองค์ที่กำหนด

สถานที่ : องค์กรของท่าน

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผู้ดูแลเด็ก

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผู้ดูแลเด็ก Thailand Professional Qualification Institute (TPQI) 

คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1

 

เป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการระบุรายละเอียดด้านโภชนาการเด็ก ด้านกิจวัตรประจาวันของเด็ก ด้านความปลอดภัยของเด็ก และด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการส่งเสริมด้านการดูแลร่างกาย ด้านจิตใจ-อารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และยึดหลักจรรยาบรรณอาชีพตามบทบาทของผู้ดูแลเด็ก ด้วยบริการที่ดี

กิจกรรมสำหรับเด็ก (Activities for Kids)​

- Little Chef Soft Chocolate Cookies with Soft Skills

- ติดจรวดยานความคิดให้ Entrepreneur Kids

หลักสูตรอบรมผู้ดูแลเด็กสำหรับโรงเรียนและองค์กร

(In-house Training)​

18,000 – 25,000 บาท

800 – 1,500 บาท ต่อวัน

24 ชั่วโมง

150 บาท/วัน 

สัปดาห์ๆ ละ 1 วัน,

นักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี

15,000 – 18,000 บาท

800 – 1,500 บาท ต่อวัน

ทำ จ-ศ. วันละ 12 ชั่วโมง/วัน

ทำ จ-ส. วันละ 10 ชั่วโมง/วัน

50 บาท/วัน 

สัปดาห์ๆ ละ 1-2 วัน,

นักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี

ไป-กลับ(ตามจริง)

คอร์สออนไลน์ การดูแลเด็กทั่วไป (แรกเกิด - 6 ปี)​

สิ่งที่ได้รับจากการเรียน

1.บทเรียนทุกบทเรียน ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียน เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้เลย และให้เสมือนเราเจอตัวจริง เช่น

- การดูแลชีวิตประจำวันของน้อง

- เรียนรู้เรื่องพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย การกระตุ้นพัฒนาการและการส่งเสริมกิจกรรมการเล่นของน้อง

- วิธีการรับมือพฤติกรรมของเด็ก การปรับพฤติกรรม วินัยเชิงบวก การฝึกวินัยด้านต่างๆ

 

2.เป็นทักษะพื้นฐานที่ผู้ดูแลเด็กพึงมี

3.มีตัวอย่างสอดแทรกให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น กว่า 10 เคส

4.มีกลุ่มเพื่อพูดคุย/ปรึกษาเรื่องการดูแลเด็กกับวิทยากรฟรี!!!

5.สามารถเรียนย้อนหลังได้ตลอดชีพ

.

สำหรับผู้เรียนที่ต้องการนำความรู้ไปประกอบอาชีพพี่เลี้ยงเด็ก ทางเราสามารถให้คำแนะนำได้ค่ะ

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 1 จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 

2. สามารถอ่านออกเขียนได้ และสื่อสารภาษาไทยได้ หรือ

3. มีความรู้และทักษะในการดูแลเด็ก โดยมีประสบการณ์ต่อเนื่องในการดูแลเด็กไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีหลักฐานเอกสารรับรอง หรือ

4. ผ่านอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง ที่จัดโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานเอกชนที่หลักสูตรได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ

คุณวุฒิวิชาชีพ​

*ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 1​

Bangkok Nanny Center,การเลี้ยงเด็ก,อบรมการดูแลเด็ก

All rights reserved ©2020 Bangkok Nanny Center

Design By

 จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google