มุ่งเน้นการให้บริการผู้ดูแลเด็ก และฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี เป็นหลัก เรามีความเชื่อว่างานบริการพี่เลี้ยงเด็กเป็นงานที่มีคุณค่า ยิ่งในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันผู้ดูแลมีบทบาทและอิทธิพลต่อพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด และพัฒนาการของเด็กมากกว่าในอดีตมาก โดยเฉพาะกับครอบครัวที่พ่อแม่ต้องทำงานนอกบ้านและเมื่อยุคของเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทในชีวิตเราเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การเพิ่มทักษะความรู้ และการปรับตัวเข้ากับยุคดิจิตอลของผู้ดูแลก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งทางเราก็ให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน

 

- เกี่ยวกับเรา -

 

 ABOUT US

ลูกค้าจะได้รับทราบข้อมูล/ประวัติของผู้ดูแล เช่น ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ที่ผ่านมา หลักฐานแสดงตัวตน ฯลฯ ณ วันสัมภาษณ์ ตามความเป็นจริง​

ผู้ดูแลเด็กทุกคนต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม​

เรามีทีมที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผ่านการอบรมจากโครงการหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ซึ่งช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร หลักวิชาการ และหลักการฝึกอบรมผู้ดูแล ทั้งก่อนและระหว่างการทำงานที่บ้านของลูกค้า​

เราเป็นศูนย์ขนาดกลาง ที่บริหารงานอย่างใกล้ชิด เราจึงมีเวลาที่จะช่วยลูกค้าคัดเลือกผู้ดูแลเด็กที่เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมทางบ้านมากที่สุด ส่วนผู้ดูแลเองก็มีความสุขกับการทำงานเช่นกัน​

 

- อะไรที่ทำให้เราแตกต่าง -

รูปแบบการให้บริการ

บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์​

บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์​,การดูแลเด็ก,การดูแลเด็กทารก,วิธีเลี้ยงเด็ก,เลี้ยงเด็กแรกเกิด,พี่เลี้ยงเด็ก
บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์​,การดูแลเด็ก,การดูแลเด็กทารก,วิธีเลี้ยงเด็ก,เลี้ยงเด็กแรกเกิด,พี่เลี้ยงเด็ก

1. ให้บริการผู้ดูแลเด็ก (Nanny Service)

2. หลักสูตรอบรมพี่เลี้ยงเด็ก (Child Care Program)

3. หลักสูตรอบรมการดูแลเด็กสำหรับคุณพ่อคุณแม่ (Private course)

4. หลักสูตรอบรมผู้ดูแลเด็กสำหรับโรงเรียนและองค์กร

​(In-house Training)​

5. กิจกรรมสำหรับเด็ก (Activities for Kids)

6. คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผู้ดูแลเด็ก​

Thailand Professional Qualification Institute (TPQI) 

(ระหว่างดำเนินการ)

What makes us different ​?

การบริหารงาน​

ทีมที่ปรึกษา​

การตรวจสอบ​

การรับข้อมูล​

ที่บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ จะไม่มีปัญหาเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ หรือการเอารัดเอาเปรียบลูกค้า เพราะเรายึดหลักการบริหารธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา จริงใจ และโปร่งใส​

ระบบการทำงาน​

ก่อนจะออกไปเริ่มงานที่บ้านลูกค้า เราจะมีเอกสารข้อมูล/ประวัติ ที่เตรียมให้กับผู้ดูแลเด็ก (Information Package) ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัวในฐานะผู้ดูแลเด็ก การปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวของลูกค้า รวมทั้งคู่มือการดูแลเด็ก​

บริหารงานอย่างใกล้ชิด

Bangkok Nanny Center,การเลี้ยงเด็ก,อบรมการดูแลเด็ก

All rights reserved ©2020 Bangkok Nanny Center