บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กที่มีประสบการณ์แล้ว และผู้ที่สนใจเข้าสู่อาชีพพี่เลี้ยงเด็ก เพียงขอให้ท่านมีใจรักการเลี้ยงเด็กอย่างแท้จริง มีความรับผิดชอบ มีความอดทนสูง และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ​​

 

- สำหรับพี่เลี้ยงเด็ก -

 FOR NANNIES

พี่เลี้ยงเด็กทุกคนไม่ว่าจะมีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กมากหรือน้อย จะต้องผ่านการประเมิณผลและการทดสอบในด้านต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งผ่านการอบรมจากโครงการหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล​

 

- หลักสูตรการฝึกอบรม -

คุณสมบัติของพี่เลี้ยง​

สำหรับพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์

1. มีอายุระหว่าง 20 – 50 ปี​

2. จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป​

3. มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อ​

4. มีใจรักเด็ก มีอุปนิสัยร่าเริง แจ่มใส และใจเย็น​

5. มีความรับผิดชอบ

6. สะอาด ขยัน และ อดทน

 

Nanny Training Course​

Bangkok Nanny Center,การเลี้ยงเด็ก,อบรมการดูแลเด็ก

All rights reserved ©2020 Bangkok Nanny Center