การเลี้ยงลูกให้ฉลาด,วิธีเลี้ยงเด็ก,เลี้ยงเด็กแรกเกิด,พ่อแม่ มือใหม่
บริการจัดหาพี่เลี้ยงเด็ก , บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์

บริการของเรามี 6 บริการให้เลือกตามความเหมาะสม​

We have supported 5,000+ families in the past decade.​

จัดหาพี่เลี้ยงเด็ก,หาพี่เลี้ยงให้ลูก,หาพี่เลี้ยงให้ลูก,จ้างพี่เลี้ยงเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก,ศูนย์พี่เลี้ยง,เก็บชั่วโมงออแพร์,เลี้ยงเด็ก,การดูแลเด็ก
การดูแลเด็ก,การดูแลเด็กทารก,การเลี้ยงลูกให้ฉลาด,วิธีเลี้ยงเด็ก,เลี้ยงเด็กแรกเกิด,พ่อแม่ มือใหม่
การดูแลเด็ก,การดูแลเด็กทารก,วิธีเลี้ยงเด็ก,เลี้ยงเด็กแรกเกิด,พี่เลี้ยงเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก,ศูนย์พี่เลี้ยง,เก็บชั่วโมงออแพร์,เลี้ยงเด็ก,การดูแลเด็ก
การดูแลเด็ก,การดูแลเด็กทารก,การเลี้ยงลูกให้ฉลาด,วิธีเลี้ยงเด็ก,เลี้ยงเด็กแรกเกิด,พ่อแม่ มือใหม่

บริการพี่เลี้ยงเด็ก​​

(Nanny Service)​

หลักสูตรอบรมพี่เลี้ยงเด็ก​

(Child Care Program for Nannies)​

หลักสูตรอบรมสำหรับคุณพ่อคุณแม่​

(Private course)​

 

หลักสูตรอบรมผู้ดูแลเด็ก

สำหรับโรงเรียนและองค์กร

(In-house Training)​

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผู้ดูแลเด็ก​

Thailand Professional 

Qualification Institute (TPQI)

กิจกรรมสำหรับเด็ก​

(Activities for Kids)​

TRAINING SCHEDULE

ตารางการอบรมต่างๆที่กำลังเปิดให้ลงทะเบียน (สำหรับเรียนที่ศูนย์)

เพราะเราเชื่อว่าครอบครัวเป็นพลังสำคัญในการใช้ชีวิต

เราจึงตั้งใจที่จะสรรหาบุคลากรที่จะช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่

รวมถึงเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กที่จะช่วยกันสนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในปัจจุบันและอนาคต

• โครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาระดับปฐมวัย Mini M.Ed (ECE) 

จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• โครงการหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก 

จากศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

• หลักสูตร “การใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี” 

จากสถาบันราชานุกุล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

• การอบรมการป้องกันอุบัติเหตุในเด็ก และพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาล

จากคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

• การอบรมวิชาการระยะสั้น ครั้งที่ 6 Comprehensive Adolescent Health Care: 

Strengthening Adolescent’s Lives จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

• โครงการฝึกอบรมสมาชิกยุวกาชาดหลักสูตร “พี่เลี้ยงเด็ก”

จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

• อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความสำเร็จเด็กยุคใหม่ เรียนรู้ได้ผ่าน EF

จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

• วิทยากรและที่ปรึกษาด้านเด็กและครอบครัว ให้กับครอบครัว โรงเรียน 

โรงแรมและองค์กร

Hotels

Schools​

Corporates​

Non-profit organization​

การปฐมพยาบาลและดูแลเด็กป่วย 

First Aids & Preventing and Preschoolers/

Cardio-Pulmonary Resuscitation(CPR)

Daily routine of Infants care/ Toddler care​

พัฒนาการเด็ก พฤติกรรมจิตวิทยา 

Daily routine of Infants care/ Toddler care​

Principle development and Behavior of 

Infants/Toddlers

การปฐมพยาบาลและดูแลเด็กป่วย

Principle development and Behavior of

Infants/Toddlers

First Aids & Preventing and Preschoolers/

Cardio-Pulmonary Resuscitation(CPR)

พัฒนาการเด็ก พฤติกรรมจิตวิทยา 

การปฐมพยาบาลและดูแลเด็กป่วย

เพราะเราเชื่อว่าครอบครัวเป็นพลังสำคัญในการใช้ชีวิต

เราจึงตั้งใจที่จะสรรหาบุคลากรที่จะช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ รวมถึงเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กที่จะช่วยกันสนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในปัจจุบันและอนาคต

เพราะ

ลูกคือ

แก้วตา

ดวงใจ

"

"

• โครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาระดับปฐมวัย Mini M.Ed (ECE) จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• โครงการหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก จากศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

• หลักสูตร “การใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี” จากสถาบันราชานุกุล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

• การอบรมการป้องกันอุบัติเหตุในเด็ก และพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาล จากคณะแพทย์ศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

• การอบรมวิชาการระยะสั้น ครั้งที่ 6 Comprehensive Adolescent Health Care: Strengthening Adolescent’s Lives จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

• โครงการฝึกอบรมสมาชิกยุวกาชาดหลักสูตร

“พี่เลี้ยงเด็ก” จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

• อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความสำเร็จเด็กยุคใหม่ เรียนรู้ได้ผ่าน EF จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

• วิทยากรและที่ปรึกษาด้านเด็กและครอบครัว ให้กับครอบครัว โรงเรียน โรงแรมและองค์กร

โทรหาเรา คลิกเลย!

ติดต่อทางอีเมล คลิกเลย!

การดูแลทั่วไป

การดูแลทั่วไป

พัฒนาการเด็ก พฤติกรรมจิตวิทยา

การดูแลเด็ก,การดูแลเด็กทารก,การเลี้ยงลูกให้ฉลาด,วิธีเลี้ยงเด็ก,เลี้ยงเด็กแรกเกิด,พ่อแม่ มือใหม่

คอร์สออนไลน์ การดูแลเด็กทั่วไป (แรกเกิด - 6 ปี)​

(Daily routine of Infants care/ Toddler care​ Online Course)​

คอร์สออนไลน์ การดูแลเด็กทั่วไป

(แรกเกิด - 6 ปี)​

(Daily routine of Infants care/

Toddler care​ Online Course)​

ตารางการอบรมต่างๆที่กำลังเปิดให้ลงทะเบียน

 (สำหรับเรียนที่ศูนย์)

ศูนย์พี่เลี้ยงเด็ก อันดับ 1 | เน้นความปลอดภัย ใส่ใจ ดูแลเด็กด้วยความรัก​

*ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 1​

Bangkok Nanny Center,การเลี้ยงเด็ก,อบรมการดูแลเด็ก

All rights reserved ©2020 Bangkok Nanny Center