Contact Us Click
งานออแพร์: สำหรับคนรักเด็กและรักวัฒนธรรมที่แตกต่าง​

July 08, 2020

งานออแพร์: สำหรับคนรักเด็กและรักวัฒนธรรมที่แตกต่าง​

ออแพร์คืออะไร?  
ออแพร์คือคนหนุ่มโสดที่อาศัยอยู่ต่างประเทศกับครอบครัวโฮสต์เพื่อดูแลเด็กๆ ของพวกเขาและทำงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ แลกกับที่อยู่อาศัยและเงินในการใช้จ่ายทั่วไป

ออแพร์ vs. พี่เลี้ยงเด็ก
ออแพร์และพี่เลี้ยงเด็กมีความแตกต่างกันอย่างมาก ในระหว่างที่ออแพร์มีกำหนดอายุโดยเฉพาะในแต่ละประเทศ พี่เลี้ยงเด็กจะไม่มีกำหนดอายุใดๆ และสามารถจ้างได้ในทุกช่วงวัย ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์ของออแพร์มีกำหนดเช่นเดียวกัน ในขณะที่ชั่วโมงทำงานของพี่เลี้ยงเด็กนั้นขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างครอบครัวโฮสต์และพวกเขา และได้รับการดูแลภายใต้กฏหมายแรงงานของประเทศของโฮสต์ ในแง่ของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ออแพร์เข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและมาจากประเทศอื่นหรือมีสัญชาติแตกต่างจากอย่างน้อยหนึ่งในพ่อแม่โฮสต์ แต่การจ้างพี่เลี้ยงเด็กมักไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ออแพร์มักได้รับเงินค่าขนมจากครอบครัวโฮสต์ ในขณะที่พี่เลี้ยงเด็กจะได้รับค่าจ้างขั้นต่ำในประเทศที่พวกเขาทำงานอยู่ แม้ว่าออแพร์จำเป็นต้องเรียนภาษาเพิ่มเติม พี่เลี้ยงเด็กไม่มีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้น ท้ายที่สุด ออแพร์เป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัวชั่วคราว ระหว่างที่พี่เลี้ยงเด็กเป็นเพียงลูกจ้างเท่านั้น

หน้าที่หลักของออแพร์ หน้าที่และความรับผิดชอบของออแพร์จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัยของเด็กและลักษณะของครอบครัวนั้นๆ ทำให้แน่ใจว่าตารางทำงานประจำวันนั้นแฟร์ต่อทั้งสองฝ่าย หน้าที่และความรับผิดชอบหรือออแพร์ประกอบไปด้วย: - ปลุกเด็กๆ ในตอนเช้า- ช่วยเด็กๆ อาบน้ำและแต่งตัวไปโรงเรียนหรือศูนย์เลี้ยงเด็ก ช่วยทำการบ้าน เก็บเตียงและทำความสะอาดห้องพวกเขาให้เรียบร้อย- ช่วยเตรียมอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้เด็กๆ- ช่วยเตรียมขนมกินเล่นตอนเย็นให้เด็กๆ- ขับรถไปส่งและไปรับเด็กๆ ที่โรงเรียนหรือศูนย์เลี้ยงเด็ก- อาบน้ำและเตรียมตัวเด็กๆ ให้พร้อมก่อนนอน

ชั่วโมงทำงาน
ชั่วโมงทำงานของออแพร์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพและกฏหมายของแต่ละประเทศ โดยส่วนใหญ่ ออแพร์จะมีชั่วโมงทำงานได้มากที่สุดถึง 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ในบางประเทศ ออแพร์อาจทำงานได้สูงสุดถึง 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ก่อนการจ้าง ทั้งออแพร์และครอบครัวโฮสต์ควรตกลงเรื่องตารางเวลาทำงานและการแบ่งเวลาของทั้งสองฝ่ายกันก่อน ครอบครัวโฮสต์ควรตระหนักเสมอเรื่องชั่วโมงการทำงานสูงสุดต่อวันที่ออแพร์สามารถทำงานได้ในประเทศของพวกเขา

ออแพร์จำเป็นต้องเรียนภาษาเพิ่มเติมไหม?
ปัจจุบันนี้ ออแพร์จำเป็นต้องเรียนภาษาเพิ่มเติมในประเทศโฮสต์ด้วยเหตุผลสองประการ ดังนี้:- เพื่อติดต่อสื่อสารกับครอบครัวโฮสต์และคนอื่นๆ- เพื่อพัฒนาภาษาของพวกเขา ออแพร์จำเป็นต้องคุยเรื่องชั่วโมงทำงานและค่าจ้างกับครอบครัวโฮสต์ล่วงหน้าเพื่อที่พวกเขาจะได้มีเวลาว่างเพียงพอที่จะเรียนภาษาเพิ่มเติม ในบางประเทศ ครอบครัวโฮสต์จะต้องจ่ายค่าเรียนภาษาให้ด้วย แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ออแพร์จะต้องเป็นคนจ่ายด้วยตัวเอง​

แหล่งที่มา
https://www.aupair.com/en/p-au-pair-nanny.php
https://www.aupair.com/en/p-au-pair-meaning.php
https://www.careforkids.com.au/child-care-articles/article/66/what-is-an-au-pair


B05-bangkoknanny_com-HMKK_ThitikamonModhuang_MINTODA

More Blog & New