Training In Vientiane, Laos

 

 

ภาพบรรยากาศอบรมการดูแลเด็กให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่  Watthana Montessori Preschool   หัวข้อ พัฒนาการและพฤติกรรมจิตวิทยาในเด็กแต่ละช่วงวัยและการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพในเด็ก เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561

DSCF6975 DSCF6999 DSCF7254 DSCF7287 DSCF7321 DSCF7329 DSCF7347 DSCF7353 DSCF7355