ติดจรวดความคิดให้ Intrepreneur Kids

Picture_๑๘๐๗๒๕_0294

กิจกรรม “ติดจรวดความคิดให้ Intrepreneur Kids” เป็นกิจกรรมที่จะสร้างความคิด #อัจฉริยะทางการเงิน ให้เกิดกับลูกๆ ของเราตั้งแต่วัยเยาว์ ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเกม cash flow

Picture_๑๘๐๗๒๕_0367_0 Picture_๑๘๐๗๒๕_0350 Picture_๑๘๐๗๒๕_0308 Picture_๑๘๐๗๒๕_0306 Picture_๑๘๐๗๒๕_0302 Picture_๑๘๐๗๒๕_0278 Picture_๑๘๐๗๒๕_0276 Picture_๑๘๐๗๒๕_0275 Picture_๑๘๐๗๒๕_0271 Picture_๑๘๐๗๒๕_0267 Picture_๑๘๐๗๒๕_0266 Picture_๑๘๐๗๒๕_0252 Picture_๑๘๐๗๒๕_0244 Picture_๑๘๐๗๒๕_0221 Picture_๑๘๐๗๒๕_0216 Picture_๑๘๐๗๒๕_0212 Picture_๑๘๐๗๒๕_0199 Picture_๑๘๐๗๒๕_0194 Picture_๑๘๐๗๒๕_0170 Picture_๑๘๐๗๒๕_0169 Picture_๑๘๐๗๒๕_0168 Picture_๑๘๐๗๒๕_0165