>>>ข่าวประชาสัมพันธ์<<<

เปิดอบรมหลักสูตรการดูแลเด็ก รอบวันธรรมดา 
**วันที่  25 – 28 มีนาคม 2558 **

 

เปิดอบรมหลักสูตรการดูแลเด็ก รอบเชียงใหม่ 
**วันที่  19 – 22 มีนาคม 2558 **

สำหรับหลักสูตรปกติทุกเสาร์ เริ่มวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 สามารถโทรสอบถามได้ค่ะ
ติดต่อ 02-747-2956, 086-314-7393, 081-616-4135
E-Mail : pae.bnc@gmail.com
ID Line : bangkoknannycenter
** น้อง AuPair ที่สนใจเก็บชั่วโมงติดต่อมาได้เลยนะคะ **

ฝากข่าวสำหรับผู้ต้องการสมัครงาน
ติดต่อสมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก และงานแม่บ้านได้ที่ออฟฟิศ
สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่ เบอร์โทร:086-314-7393 / 081-616-4135
ยินดีต้อนรับสู่บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์
เรียน คุณพ่อ คุณแม่

สิ่งที่เราให้ความสำคัญอันดับแรกที่  บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์คือ การเลี้ยงและดูแลเด็กด้วยความรัก ความอบอุ่น และความปลอดภัย

จากความเชื่อมั่นของเราว่า  พี่เลี้ยงเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดและทัศนคติของ เด็กมาก เป็นอันดับสองรองมาจากคุณพ่อคุณแม่ หรือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ดูแลเด็ก ซึ่งแท้จริงแล้ว เด็กเปรียบเสมือนต้นอ่อนซึ่งต้องการการบ่มเพาะ การดูแล การสนับสนุน และการชี้นำ อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัยและพฤติกรรมเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน จากความสำคัญของพี่เลี้ยงที่กล่าวข้างต้น พี่เลี้ยงเด็กของเราทุกคนจึงได้รับการฝึกอบรมทั้งทางด้านทักษะการดูแล กิจวัตรประจำวันของเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ

ตลอดจนการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี หรือแม้แต่การดูแลจัดการกับความเครียดของพี่เลี้ยงเอง ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากงานหรือพฤติกรรมตามธรรมชาติของเด็กแต่ละคน

สิ่งที่เราให้ความสำคัญต่อขั้นตอนการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กนั้น    ไม่ใช่เพียงประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กของพี่เลี้ยงเท่านั้น แต่เราจะให้ความสำคัญกับลักษณะพื้นฐานของครอบครัว ทัศนคติ และธรรมชาตินิสัยของบุคคลที่จะทำงานเป็นพี่เลี้ยงกับเราด้วย กล่าวคือ บุคคลที่มีความเหมาะสมจะเป็นพี่เลี้ยงเด็ก นอกจากจะต้องมีความรักความอบอุ่นโดยธรรมชาติของนิสัยตนแล้ว ยังจะต้องรู้จักคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานพี่เลี้ยงเด็กอีกด้วย

ทั้งยังต้องมีความพร้อมที่จะเปิดกว้างรับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้พี่เลี้ยงของเราทุกคนที่มีประสบการณ์น้อย ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็กของบางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์  เพื่อให้พี่เลี้ยงเกิดความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กในแต่ละวัย   มีทักษะที่ดีในการดูแลกิจวัตรประจำวันและการดูแลความปลอดภัยของเด็กอย่างเพียงพอ ตลอดจนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนและคุณค่าของงานที่ทำอยู่ ส่วนพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์สูงก็จะต้องผ่านการฝึกอบรมตามเนื้อหาและระยะเวลาที่แตกต่างกันเช่นกัน เพื่อให้พี่เลี้ยงเด็กของเรามีความพร้อม และมีมาตรฐานในการทำงานอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันทุกคน

ที่บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ เราตระหนักอยู่เสมอว่า พี่เลี้ยงของเราจะดูแลลูกหลานของท่านด้วยความรัก ความอบอุ่น และความปลอดภัย สมกับที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลลูกหลานของท่าน

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการ