การเลี้ยงลูกให้ฉลาด,วิธีเลี้ยงเด็ก,เลี้ยงเด็กแรกเกิด,พ่อแม่ มือใหม่
  • 1
  • 2
  • 3
wow slider by WOWSlider.com v8.7
บริการจัดหาพี่เลี้ยงเด็ก , บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์

bangkoknannycenter@gmail.com​

02 747 2956​

บริการของเรามี 6 บริการให้เลือกตามความเหมาะสม​

We have supported 5,000+ families in the past decade.​

จัดหาพี่เลี้ยงเด็ก,หาพี่เลี้ยงให้ลูก,หาพี่เลี้ยงให้ลูก,จ้างพี่เลี้ยงเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก,ศูนย์พี่เลี้ยง,เก็บชั่วโมงออแพร์,เลี้ยงเด็ก,การดูแลเด็ก
การดูแลเด็ก,การดูแลเด็กทารก,การเลี้ยงลูกให้ฉลาด,วิธีเลี้ยงเด็ก,เลี้ยงเด็กแรกเกิด,พ่อแม่ มือใหม่
การดูแลเด็ก,การดูแลเด็กทารก,วิธีเลี้ยงเด็ก,เลี้ยงเด็กแรกเกิด,พี่เลี้ยงเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก,ศูนย์พี่เลี้ยง,เก็บชั่วโมงออแพร์,เลี้ยงเด็ก,การดูแลเด็ก
การดูแลเด็ก,การดูแลเด็กทารก,การเลี้ยงลูกให้ฉลาด,วิธีเลี้ยงเด็ก,เลี้ยงเด็กแรกเกิด,พ่อแม่ มือใหม่

บริการพี่เลี้ยงเด็ก​​

(Nanny Service)​

หลักสูตรอบรมพี่เลี้ยงเด็ก​

(Child Care Program for Nannies)​

หลักสูตรอบรมสำหรับคุณพ่อคุณแม่​

(Private course)​

 

หลักสูตรอบรมผู้ดูแลเด็ก

สำหรับโรงเรียนและองค์กร

(In-house Training)​

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผู้ดูแลเด็ก​

Thailand Professional 

Qualification Institute (TPQI) 

(ระหว่างดำเนินการ)

กิจกรรมสำหรับเด็ก​

(Activities for Kids)​

TRAINING SCHEDULE

ตารางการอบรมต่างๆที่กำลังเปิดให้ลงทะเบียน

เพราะเราเชื่อว่าครอบครัวเป็นพลังสำคัญในการใช้ชีวิต

เราจึงตั้งใจที่จะสรรหาบุคลากรที่จะช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่

รวมถึงเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กที่จะช่วยกันสนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในปัจจุบันและอนาคต

• โครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาระดับปฐมวัย Mini M.Ed (ECE) 

จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• โครงการหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก 

จากศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

• หลักสูตร “การใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี” 

จากสถาบันราชานุกุล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

• การอบรมการป้องกันอุบัติเหตุในเด็ก และพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาล

จากคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

• การอบรมวิชาการระยะสั้น ครั้งที่ 6 Comprehensive Adolescent Health Care: 

Strengthening Adolescent’s Lives จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

• โครงการฝึกอบรมสมาชิกยุวกาชาดหลักสูตร “พี่เลี้ยงเด็ก”

จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

• อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความสำเร็จเด็กยุคใหม่ เรียนรู้ได้ผ่าน EF

จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

• วิทยากรและที่ปรึกษาด้านเด็กและครอบครัว ให้กับครอบครัว โรงเรียน 

โรงแรมและองค์กร

Hotels

Schools​

Corporates​

Non-profit organization​

การดูแลทั่วไป (รอบวันธรรมดา)​

การปฐมพยาบาลและดูแลเด็กป่วย (รอบวันเสาร์)​

First Aids & Preventing and Preschoolers/

Cardio-Pulmonary Resuscitation(CPR)

Daily routine of Infants care/ Toddler care​

พัฒนาการเด็ก พฤติกรรมจิตวิทยา (รอบวันธรรมดา)

การดูแลทั่วไป (รอบวันเสาร์)​

Daily routine of Infants care/ Toddler care​

Principle development and Behavior of 

Infants/Toddlers

การปฐมพยาบาลและดูแลเด็กป่วย (รอบวันธรรมดา)​

พัฒนาการเด็ก พฤติกรรมจิตวิทยา (รอบวันเสาร์) 

Principle development and Behavior of

Infants/Toddlers

First Aids & Preventing and Preschoolers/

Cardio-Pulmonary Resuscitation(CPR)

พัฒนาการเด็ก พฤติกรรมจิตวิทยา 

(รอบวันธรรมดา)

การปฐมพยาบาลและดูแลเด็กป่วย

(รอบวันธรรมดา)​

เพราะเราเชื่อว่าครอบครัวเป็นพลังสำคัญในการใช้ชีวิต

เราจึงตั้งใจที่จะสรรหาบุคลากรที่จะช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ รวมถึงเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กที่จะช่วยกันสนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในปัจจุบันและอนาคต

เพราะ

ลูกคือ

แก้วตา

ดวงใจ

"

"

• โครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาระดับปฐมวัย Mini M.Ed (ECE) จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• โครงการหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก จากศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

• หลักสูตร “การใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี” จากสถาบันราชานุกุล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

• การอบรมการป้องกันอุบัติเหตุในเด็ก และพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาล จากคณะแพทย์ศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

• การอบรมวิชาการระยะสั้น ครั้งที่ 6 Comprehensive Adolescent Health Care: Strengthening Adolescent’s Lives จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

• โครงการฝึกอบรมสมาชิกยุวกาชาดหลักสูตร

“พี่เลี้ยงเด็ก” จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

• อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความสำเร็จเด็กยุคใหม่ เรียนรู้ได้ผ่าน EF จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

• วิทยากรและที่ปรึกษาด้านเด็กและครอบครัว ให้กับครอบครัว โรงเรียน โรงแรมและองค์กร

Bangkok Nanny Center,การเลี้ยงเด็ก,อบรมการดูแลเด็ก

All rights reserved ©2020 Bangkok Nanny Center