Home

>>>ข่าวประชาสัมพันธ์<<<

เปิดอบรมหลักสูตรการดูแลเด็ก รอบกทม.เรื่ม ** วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 **

รอบพิเศษ!! การช่วยกู้ชีพพื้นฐาน CPR  23 กุมภาพันธ์ 2562

รอบวันธรรมดา วันที่ 20  -  23 กุมภาพันธ์ 2562 ค่ะ

สนใจสอบถามได้เลยค่ะ

ติดต่อ 02-747-2956 ,081-616-4135 (พี่กุ้งนาง) , 094-219-3545 (พี่ฝน),  086-314-7393 (พี่เป้)
E-Mail : bangkoknannycenter@gmail.com

เพิ่มเพื่อน

** น้อง AuPair ที่สนใจเก็บชั่วโมงติดต่อมาได้เลยนะคะ **
 

ด่วน!!!!!  ฝากข่าวสำหรับผู้ต้องการสมัครงาน
ติดต่อสมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก และงานแม่บ้านได้ที่ออฟฟิศ
สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่ เบอร์โทร: 086-314-7393 / 081-616-4135 / 094-219-3545

ยินดีต้อนรับสู่บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์
เรียน คุณพ่อ คุณแม่

สิ่งที่เราให้ความสำคัญอันดับแรกที่  บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์คือ การเลี้ยงและดูแลเด็กด้วยความรัก ความอบอุ่น และความปลอดภัย

จากความเชื่อมั่นของเราว่า  พี่เลี้ยงเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดและทัศนคติของ เด็กมาก เป็นอันดับสองรองมาจากคุณพ่อคุณแม่ หรือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ดูแลเด็ก ซึ่งแท้จริงแล้ว เด็กเปรียบเสมือนต้นอ่อนซึ่งต้องการการบ่มเพาะ การดูแล การสนับสนุน และการชี้นำ อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัยและพฤติกรรมเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน จากความสำคัญของพี่เลี้ยงที่กล่าวข้างต้น พี่เลี้ยงเด็กของเราทุกคนจึงได้รับการฝึกอบรมทั้งทางด้านทักษะการดูแล กิจวัตรประจำวันของเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ

ตลอดจนการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี หรือแม้แต่การดูแลจัดการกับความเครียดของพี่เลี้ยงเอง ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากงานหรือพฤติกรรมตามธรรมชาติของเด็กแต่ละคน

สิ่งที่เราให้ความสำคัญต่อขั้นตอนการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กนั้น  ไม่ใช่เพียงประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กของพี่เลี้ยงเท่านั้น แต่เราจะให้ความสำคัญกับลักษณะพื้นฐานของครอบครัว ทัศนคติ และธรรมชาตินิสัยของบุคคลที่จะทำงานเป็นพี่เลี้ยงกับเราด้วย กล่าวคือ บุคคลที่มีความเหมาะสมจะเป็นพี่เลี้ยงเด็ก นอกจากจะต้องมีความรักความอบอุ่นโดยธรรมชาติของนิสัยตนแล้ว ยังจะต้องรู้จักคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานพี่เลี้ยงเด็กอีกด้วย

ทั้งยังต้องมีความพร้อมที่จะเปิดกว้างรับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้พี่เลี้ยงของเราทุกคนที่มีประสบการณ์น้อย ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็กของบางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์  เพื่อให้พี่เลี้ยงเกิดความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กในแต่ละวัย  มีทักษะที่ดีในการดูแลกิจวัตรประจำวันและการดูแลความปลอดภัยของเด็กอย่างเพียงพอ ตลอดจนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนและคุณค่าของงานที่ทำอยู่ ส่วนพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์สูงก็จะต้องผ่านการฝึกอบรมตามเนื้อหาและระยะเวลาที่แตกต่างกันเช่นกัน เพื่อให้พี่เลี้ยงเด็กของเรามีความพร้อม และมีมาตรฐานในการทำงานอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันทุกคน

ที่บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ เราตระหนักอยู่เสมอว่า พี่เลี้ยงของเราจะดูแลลูกหลานของท่านด้วยความรัก ความอบอุ่น และความปลอดภัย สมกับที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลลูกหลานของท่าน

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการ